Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

Praktyka i doświadczenie Orange Polska udowadniają, że dzisiejszych czasach, gdy internet jest narzędziem prowadzenia biznesu, samo posiadanie nawet najbardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Orange Polska oferuje usługę jednorazowego lub cyklicznego audytu polityki bezpieczeństwa wybranych urządzeń będących elementami systemu zabezpieczeń. W połączeniu z informacją o topologii sieci oraz lokalizacji krytycznych zasobów audyt pozwala na praktyczną ocenę otwartości sieci klienta na świat i w efekcie określenie jej faktycznego poziomu bezpieczeństwa, a tym samym ograniczenie ryzyka wycieków danych, strat finansowych i wizerunkowych, konsekwencji prawnych, itp.

Korzyści dla klienta

  • zautomatyzowana ocena poziomu bezpieczeństwa sieciowego weryfikowana przez eksperta Orange
  • eliminacja luk w polityce bezpieczeństwa,
  • optymalizacja działania systemu zabezpieczeń,
  • przygotowanie infrastruktury do zewnętrznego audytu,
  • oceny istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa przejmowanej firmy (M&A),
  • ocena pracy administratorów bezpieczeństwa
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl