Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Audyt Kodu

Umożliwia eliminację już na etapie kodowania oprogramowania błędów mogących prowadzić do krytycznych luk bezpieczeństwa. Kod źródłowy skanowany jest przy użyciu profesjonalnego narzędzia, wspierającego ponad 20 języków programowania, a następnie weryfikowany przez eksperta Orange.

Usługa obejmuje szerokie spektrum aplikacji – począwszy od aplikacji binarnych kompilowanych dla konkretnych OS, po aplikacje webowe. Kod analizowany jest pod kątem pomijania dobrych praktyk, wykorzystywania podatnych bibliotek, czy też określonego środowiska do rozwoju oprogramowania. Wykryte podatności są klasyfikowane, a następnie umieszczane w szczegółowym raporcie, zawierającym ocenę ich wpływu na poziom bezpieczeństwa aplikacji oraz wskazówki w jaki sposób wyeliminować podatności.

Usługa realizowana w dwóch wariantach: audytu jednorazowego oraz cyklicznego, obejmującego ustaloną liczbę skanów kodu źródłowego na przestrzeni 30 dni, z możliwością zwielokrotnienia 30-dniowych okresów.

Korzyści dla klienta:

  • świadomość bezpieczeństwa dostarczanego klientom produktu
  • eliminacja znacznej części ryzyka wizerunkowego/finansowego/prawnego
  • bezpieczeństwo i spójność  przetwarzanych danych
  • ograniczenie ilości podatnych systemów w organizacji
Wróć do usług

Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl