Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Certyfikat SSL dla serwisu/aplikacji

W sytuacji, gdy internet coraz częściej służy nam do przeprowadzania transakcji finansowych kluczowe staje się zabezpieczenie i uwierzytelnienie połączenia, a także pewność klienta, że korzysta z oficjalnej witryny Twojej firmy.
Oferowane przez Orange Polska certyfikaty serwerów SSL wydawane są przez Centrum Certyfikacji Signet, urząd certyfikacji Orange Polska, posiadający od 2011 roku pieczęć WebTrust™, dzięki czemu certyfikaty wystawiane przez CC Signet (dla SSL – w 1. kwartale 2017) są zaufane w skali globalnej i rozpoznawane przez przeglądarki WWW.
Certyfikat SSL pozwala na pełną weryfikację podmiotu, dla którego został wydany (firmy/organizacji/osoby fizycznej) oraz jego prawa do dysponowania nazwą domenową i/lub adresem IP, zawartymi w certyfikacie. Szyfrowanie gwarantuje, że wrażliwe dane przekazywane do serwisu nie zostaną podczas transmisji przechwycone przez osoby niepowołane.

 

Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl