Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Firewall - audyt oraz automatyzacja zarządzania

W usłudze zawarte są:

  • efektywne usystematyzowanie wiedzy dotyczącej systemu firewalli u klienta (audyt konfiguracji polityk ochrony),
  • optymalizacja konfiguracji (optymalizacja wydajności, wykluczenia reguł niedozwolonych, pokrywających się oraz niezgodnych z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa, zaleceniami wynikającymi z norm, którym podlega organizacja itd.),
  • efektywna kontrola ochrony poprzez monitorowanie zmian bieżących i regularne audyty polityk

 

Elementem usługi może być zarządzanie zmianą w zakresie reguł firewalli. Na życzenie klienta usługa może zostać ograniczona wyłącznie do audytu urządzeń bezpieczeństwa sieciowego.

 

Po uruchomieniu usługi na serwerze z dostępem do infrastruktury klienta możliwe są audyt reguł, a także monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian w politykach firewalli z możliwością natychmiastowej notyfikacji o zmianach, dokładna analiza i czyszczenie reguł oraz raportowanie o niezgodnościach. Rozwiązanie pozwala na analizę urządzeń wszystkich liczących się na rynku producentów urządzeń firewall.

Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl