Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Kancelaria Tajna

Usługa adresowana jest do firm, planujących zorganizować kancelarię tajną lub obniżyć koszty działania istniejącej. Użytkowanie Kancelarii Tajnej przez więcej niż jeden podmiot jest jedynym i zarazem najskuteczniejszym sposobem obniżenia kosztów jej utworzenia i działalności. W ramach usługi klient ma możliwość: skorzystania z dedykowanej Kancelarii Tajnej; wykorzystania infrastruktury Orange Polska (w tym stanowisk systemów teleinformatycznych posiadających świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego do klauzuli „ściśle tajne”); doradztwo w procesie ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, tworzenia planów ochrony informacji niejawnych, oceny poziomów zagrożeń i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia zgodnego z przepisami przetwarzania informacji niejawnych; konsultacje i szkolenia dla pracowników pionu ochrony informacji niejawnych.

Dzięki usług klient unika konieczności opracowywania dokumentów regulujących zasady ochrony informacji niejawnych (m.in. planu ochrony, procedur bezpieczeństwa fizycznego, dokumentacja poziomu zagrożeń, etc.), angażowania ochrony fizycznej/grupy interwencyjnej, kosztów związanych z działalnością kancelarii, czy dokonywania okresowej oceny zagrożeń i analizy ryzyka utraty atrybutów bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Prawidłowe wykonywanie ww. obowiązków jest weryfikowane podczas kontroli prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie posiadamy kancelarie tajne w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

 

Wróć do usług
Chcesz kupić tę usługę – skontaktuj się z nami.

Kontakt:

Brunon Czabok
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
e-mail:
brunon.czabok@orange.com
tel: +48 22 884 04 90

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl