Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Malware Protection

Wieloprotokołowa analiza ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, obejmująca zachowanie podejrzanego kodu oraz połączeń callback.

Wieloprotokołowa analiza ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, obejmująca zachowanie podejrzanego kodu oraz generowanych połączeń callback. Przychodzące ataki są wykrywane z wykorzystaniem różnych technik detekcji powiązanych ze szczegółową analizą ataku. Podejrzane przepływy sieciowe są odtwarzane w maszynach wirtualnych, przeprowadzających zaawansowane analizy zachowania malware w środowisku symulującym realne stacje robocze. Proces opiera się na analizie zachowań kodu, na zasadzie bezsygnaturowej, co pozwala objąć niesklasyfikowany wcześniej malware oraz kod wykorzystujący zaawansowane mechanizmy ukrywania działalności. Ze względu na naturę takich ataków nie ma znanych wcześniej informacji na ich temat, które mogłyby być użyte w procesach korelacji i określania reputacji.

Połączenia wychodzące analizowane są pod kątem nieautoryzowanych połączeń świadczących o obecności w sieci komputerów zainfekowanych przed wdrożeniem usługi poza siecią lub z wykorzystaniem pozasieciowych wektorów ataku (np. infekcja poprzez pendrive USB).
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl