Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Skanowanie podatności

Wyszukiwanie i klasyfikowanie słabości systemu komputerowego, które mogą zostać wykorzystane w nieautoryzowany sposób do przejęcia nad nim kontroli, kradzieży wrażliwych danych i innych złośliwych działań mogących skutkować wymiernymi stratami finansowymi i wizerunkowymi.  Znalezienie istniejących podatności, ustalenie poziomu zagrożenia jakie niesie ze sobą ich wykorzystanie i wskazanie sposobów ich usunięcia, pozwala na ocenę stanu bezpieczeństwa badanego systemu.

Skanowanie podatności wykonywane jest przy użyciu takich narzędzi jak McAfee Vulnerability Manager, Tenable Nessus Vulnerability Scanner, Acunetix Web Vulnerability Scanner. Zakres skanowania może obejmować zdalne lub lokalne testy infrastruktury: sieć, OS i podstawowa konfiguracja warstwy pośredniczącej np. baz danych i serwerów aplikacyjnych.

Raport Końcowy zawiera: listę, opis oraz kategoryzację wykrytych podatności oraz listę podatnych elementów. 

Główne korzyści dla Klienta:

  • ocenę bezpieczeństwa mierzącą poufność, integralność i dostępność systemów biznesowych
  • weryfikacja zabezpieczeń systemów posiadających poufne dane na temat klientów, pracowników i innych podmiotów gospodarczych.
  • lista aktywnych zagrożeń i słabych punktów infrastruktury sieciowej, będącą punktem wyjścia do stworzenia odpowiednich polityk i procedur bezpieczeństwa
  • ograniczenie kosztów utrzymania bezpieczeństwa infrastruktury IT
  • wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, zanim zostaną wykorzystane przez konkurencję
  • dostarczenie wytycznych do planów naprawczych
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl