Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Bezpieczne hasła

Twoje hasło jest bezpieczne tylko wtedy, jeśli:

 

Jak wygląda bezpieczne hasło?


Co zrobić, by hasło było mocne i jednocześnie łatwe do zapamiętania?

Wariant 1: możemy np. wybrać pierwsze litery z kolejnych wierszy lub słów rozpoczynających rozdział czytanej przez nas książki (wtedy hasło... nosimy ze sobą) albo z jakiegoś znanego nam cytatu.

Jeśli musimy zapamiętać wiele haseł, możemy – zachowując ten sam „trzon” hasła, dodajemy z przodu i z tyłu, wyróżniki, wskazujące na serwis, w którym je wykorzystujemy, np.:

Wariant 2: Hasło długie (ale takie naprawdę bardzo długie) = hasło praktycznie nie do odgadnięcia/złamania. Nie próbujcie może akurat

LitwoOjczyznoMojaTyJestesJakZdrowie

bo to jest akurat bardzo popularne, ale jakiś mniej znany cytat z wewnątrz książki? Czemu nie?

Przede wszystkim zaś, jeśli masz problem z zapamiętaniem haseł, lub używasz ich zbyt wielu, można skorzystać z serwisów gromadzących hasła. Nasz magazyn z hasłami, których nawet nie musimy znać, jest szyfrowany w sposób obecnie niemożliwy do złamania, zabezpieczony znanym nam hasłem, które w tym przypadku musi być NAPRAWDĘ mocne. Przykłady takich serwisów to:

Tam gdzie to możliwe, warto używać także uwierzytelniania dwuskładnikowego. To rozwiązania w formie SMSa, aplikacji w telefonie (np. Google Authenticator), bądź tokena, umieszczanego w porcie USB. W każdym przypadku otrzymujemy dodatkowe, losowe hasło, zabezpieczające nas w przypadku utraty pierwszego.


Oczywiście pamiętaj, by:

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl