Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
30 kwietnia 2021
Flubot po now(sz)emu

Mobilny malware Flubot to jeden z najczęstszych „wsadów” w SMSach, które trafiają do nas w ostatnich tygodniach. Używający Flubota przestępcy są wyjątkowo skrupulatni. Niczym w przypadku rzetelnego oprogramowania... wersjonują swoją aplikację. Ostatnio opisywaliśmy wersję 3.2 – tym razem przyjrzymy się wersji 4.0.

Po drodze pojawiło się kilka nowych iteracji opisywanego malware’u, różniących się drobnymi zmianami (głównie powiększeniem liczby obsługiwanych języków). Co ciekawe, autorzy akurat wtedy nie zmieniali numeru wersji, więc poniższa numeracja podwersji jest naszego autorstwa:

Podwersja Nazwa paczki instalacyjnej DOH* Firma, pod którą podszywa się aplikacja Obsługiwane języki/liczba do generowania ziarna
ver. a com.eg.android.AlipayGphone nie DHL Niemiecki - 1945; Polski - 2931; Włoski - 1813; Hiszpański, Kataloński, Galicyjski, Baskijski - 1136
MD5: 5171a1b27d3eea4684dcf56937165dce
ver. b com.eg.android.AlipayGphone tak DHL Niemiecki - 1945; Polski - 2931; Włoski - 1813; Hiszpański, Kataloński, Galicyjski, Baskijski - 1136; Angielski - 1642
28f36cc82a9c90f3626b8974c8bf309a
ver. c com.taobao.taobao tak DHL Polski, Holenderski, Duński, Fiński, Szwedzki, Norweski, - 2931; Włoski - 1813; Hiszpański, Kataloński, Galicyjski, Baskijski - 1136; Angielski - 1642; Japoński - 1905
MD5: 875d13a6af7a9165aaa253c2b3d89a4a
ver. d com.example.myapplicationtest tak UPS Niemiecki - 1945; Polski, Holenderski, Duński, Fiński, Szwedzki, Norweski, - 2931; Włoski - 1813; Hiszpański, Kataloński, Galicyjski, Baskijski - 1136; Angielski - 1642; Japoński - 1905
MD5: 073d7d37577131771550a406a869924e

DOH - DNS over HTTPS

 

W porównaniu do wersji 3.2 wzrosła liczba zezwoleń, których żąda aplikacji (w pliku AndroidManifest.xml). Nowe zezwolenia na końcu listy, tłustym drukiem:

 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.WRITE_SMS
 • android.permission.READ_SMS
 • android.permission.SEND_SMS
 • android.permission.RECEIVE_SMS
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES
 • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE

W nowej wersji aplikacja może więc dodatkowo uzyskać informacje o stanie sieci oraz zatrzymywać procesy działające w tle.

Po zainstalowaniu, podobnie jak starej wersji, aplikacja prosi o zgodę na dostęp do Ułatwień Dostępu/Accessibility Services. Tym razem jednak rozszerzona zgoda wymaga również dostępu do powiadomień:

 

Aplikacja jest spakowana i niezmiennie rozpakowuje się do pliku pod nazwą „classes-v1.bin”. Zmieniły się natomiast nazwy klas i poszczególnych metod. Wcześniej wszystkie klasy miały nazwy, z których można było wywnioskować jakie pełnią funkcje, teraz niektóre zostały nazwane pojedynczą literą:

nazwy klas ver. 3.2 nazwy klas ver. 4.0

Obfuskacja łańcuchów niezmiennie wykonywana jest za pomocą https://github.com/MichaelRocks/paranoid/blob/master/core/src/main/java/io/michaelrocks/paranoid/DeobfuscatorHelper.java jednak nazwa paczki zamiast „io.michealrocks.paranoid” została zmieniona na „c.a.a”.

Komunikacja z Command&Control

Algorytm do generowania domen uległ modyfikacji, wygenerowane ziarno zależy teraz od języka ustawionego w systemie infekowanego urządzenia.

Wartości jakie może przyjąć zmienna f4828d przedstawione zostały w tabeli powyżej.

Sam algorytm DGA nie uległ zmianie, z tą różnicą, że w nowej wersji generowane jest 5000 domen (w wersji 3.2 - 2000), w TLD „ru”, „su” (zastąpiło „com”) oraz „cn”.

W wersji 4.0, by doszło do połączenia z serwerem Command and Control, domena jest najpierw rozwiązywana na adres IP. W podwersji a używany jest tylko serwer DNS, w kolejnych pojawił się dodatkowo DNS over HTTPS (DOH). Wybór pomiedzy DOH, a zwykłym DNS jest losowy. Generowana jest cyfra od 0 do 9 i jeśli jest większa bądź równa 8 - użyty zostaje DOH. Daje to odpowiednio 80% szans na użycie zwykłego DNS, a 20% dla DOH. Dalej cała komunikacja przebiega już tylko po rozwiązanym wcześniej adresie IP. Dodawany jest nagłówek Host do zapytania HTTP z nazwą domeny, która rozwiązana została na adres IP. Poniżej metoda, rozwiązująca adres IP domeny i inicjująca połączenie. W tym przypadku nie ma zmiany w odniesieniu do wersji 3.2. Malware wysyła polecenie PREPING i jeśli otrzymana jest odpowiedź, która poprawnie się deszyfruje, adres zostaje serwerem Command and Control.

Metoda inicjująca połączenie z serwerem Command and Control

Metoda rozwiązywania adresu IP domeny za pomocą DNS over HTTPS (przy użyciu cloudflare-dns.com)

Nakładki (overlays)

Główną metodą wykradania danych użytkownika jest stosowanie tzw. nakładek (overlay). Uruchamiana przez użytkownika aplikacja jest przesłonięta przez okno, które zwykle prosi go o podanie danych logowania. Flubot podszywa się pod konkretne aplikacje oraz posiada ogólny komunikat z informacją o konieczności podania danych karty płatniczej, w celu rzekomego sprawdzenia wieku ofiary. Obie metody były także wykorzystywane w wersji 3.2, dla drugiej nadal nie została przetłumaczona treść wiadomości z języka angielskiego na polski). Lista aplikacji, dla których malware dysponuje nakładkami, jest pobierana z serwera Command and Control, przy uruchamianiu aplikacji lub po otrzymaniu polecenia RELAOD_INJECTS. Aby otrzymać taką listę muszą zostać wysłane aktualnie zainstalowane aplikacje, a w odpowiedzi są odsyłane nazwy tych dla których może być przeprowadzony atak. Następnie pobierane są pliki HTML z treścią nakładki (przesłonięcie wykonywane jest przez Androidowy silnik do renderowania stron „Webview”). Samo przesłonięcie jest realizowane przez sprawdzenie czy dla aktualnie otwieranej aplikacji atak może zostać wykonany, realizuje to metoda: