Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
1 lutego 2018
"Wielopiętrowy" phishing

Kolejny phishingowy mail, który trafił do naszej analizy to przykład kolejnego sprytnego socjotechnicznego pomysłu. Oprócz standardowej, znanej treści z "dokumentem do przejrzenia", poniżej możemy zobaczyć historię rzekomej dotyczącej go konwersacji, co w założeniu powinno nieco uwiarygodnić sens przekazu (jakoby przesyłany dokument był efektem dłuższej dyskusji wewnątrz firmy nadawcy). Oczywiście dokumentu nie warto otwierać. Koń trojański, instalujący się w tle po otwarciu pliku excela, jest wyjątkowo złośliwy: wykrada dane ze wszystkich przeglądarek (nawet tych bardzo mało znanych), dane logowania do oprogramowania klienckiego FTP/Putty, informacje z klientów pocztowych i zainstalowanych komunikatorów, a także może wstrzykiwać i wykonywać dowolny, przygotowany przez przestępcę, kod.
Oczywiście CyberTarcza blokuje dla klientów usług Orange Polska połączenia do serwerów, powiązanych z opisywaną kampanią.


Zgłoś incydent

Załącz plik

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl