Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Kontakt

Jeśli chcesz wysłać do nas podejrzany mail (phishing/złośliwe oprogramowanie):
- zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako)
- kliknij „Zgłoś incydent” w prawym górnym rogu, wybierz tryb zagrożenia: incydent/oszustwa sieciowe
- załącz zapisany mail


Orange Polska
CERT OPL
ul. Piotra Skargi 56 
03-516 Warszawa 

email: cert.opl@orange.com

Pełny opis zespołu CERT OPL, zgodny z RFC 2350 "Expectations for Computer Security Incident Response":

wersja polska (plik txt)
wersja angielska (plik txt)

Jeśli potrzebujesz zaszyfrować informację przeznaczoną dla CERT Orange Polska, prosimy o skorzystanie z narzędzia kryptograficznego PGP / GPG. Do przesłania zaszyfrowanej wiadomości potrzebny będzie nasz aktualny klucz publiczny PGP.

Formularz kontaktowy

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl