Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
15 maja 2019
Krytyczna podatność w starszych wersjach Windows

Microsoft upublicznił wykorzystywaną już podatność w usłudze RDS (Remote Desktop Service, usługa zdalnego pulpitu), dotyczącą starszych wersjach systemu Windows. Pozwala ona atakującemu na zdalne wykonanie kodu na zainfekowanej maszynie, a następnie zainfekowanie innych urządzeń w tej samej sieci lokalnej. Dotknięte wersje systemu operacyjnego to:

  • Windows XP
  • Windows 7
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008 / 2008R2

Podatność w słowniku CVE otrzymała numer CVE-2019-0708, rzecz jasna opublikowana została również odpowiednia łata. Zagrożenie związane z opisywaną podatnością zostało opisane jako krytyczne, stąd Microsoft zdecydował się na załatanie również niewspieranych wersji systemu, jak Windows XP czy Windows Server 2003.


Ostatnie aktualności

Dowiedziałeś się o zagrożeniu?

Poinformuj nas!

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl