Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
6 listopada 2017
Phishing na Neostradę

Do CERT Orange Polska trafiło kilka zgłoszeń dotyczących phishingu kierowanego do użytkowników Neostrady. Przestępcy przysyłają z zespoofowanego adresu support@neostrada.pl informację o domniemanym wyczerpywaniu limitu pojemności skrzynki pocztowej przez użytkownika, z linkiem mającym prowadzić do "uaktualnienia skrzynki pocztowej". Adres zawarty pod linkiem prowadzi do strony niezwiązanej z Orange Polska, zablokowanej już w sieci Orange Polska. [uaktualnienie] Testy wskazują, iż celem przestępców było wyłącznie wyłudzenie danych autoryzacyjnych (loginów i haseł) zaatakowanych użytkowników.

 

 


Ostatnie aktualności

Dowiedziałeś się o zagrożeniu?

Poinformuj nas!

Zgłoś incydent

Załącz plik

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl