Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Chroń Dzieci w Sieci

Bezpieczne przeglądanie stron internetowych
Dostęp do określonych treści w Internecie uzależniony od wieku dziecka – kategorie wiekowe są predefiniowane i dostosowane do wieku dziecka, ale także łatwe do zmiany przez rodzica, który najlepiej zna swoje dziecko
Blokowanie dostępu do dowolnej strony w Internecie - niezależnie od tego, czy jej treści mieszczą się w kategorii dozwolonej dla grupy wiekowej dziecka – możliwość wykorzystania tzw. „białych” i „czarnych” list

Kontrola czasu spędzanego w Internecie i aplikacjach
Ustawianie czasu surfowania w sieci dla każdego dnia tygodnia poprzez internetowy panel lub aplikację rodzica
Zarządzanie czasem korzystania z urządzenia przez dziecko - czasy od - do oraz całkowity czas spędzony na zabawie z urządzeniem w ciągu dnia

Raporty i powiadomienia
Raporty pokazujące aktywność dziecka w sieci - dostęp do szczegółowego zestawiania przeglądanych stron, czas spędzany w Internecie, zablokowane strony, dostępne są w aplikacji rodzica lub na stronie internetowej
Powiadomienia o prośbach wejścia przez dziecko na strony, do których nie powinno mieć dostępu – rodzic dostaje powiadomienie
e-mailem, a także poprzez panel internetowy Chroń Dzieci w Sieci, dziecko zostaje poinformowane o decyzji rodzica – odrzuceniu lub akceptacji prośby

Dostęp do aplikacji
Zarządzanie dostępem do aplikacji - możesz decydować, które aplikacje mogą być uruchamiane na urządzeniu dziecka – wyświetlanie ekranu z koniecznością wprowadzenia numeru PIN w przypadku próby uruchomienia zablokowanej aplikacji
Możliwość zablokowania na Urządzeniu dziecka aplikacji już zakupionych
Aplikacja umożliwia także zablokowanie rodzicowi dostępu do sklepu z aplikacjami na Urządzeniu dziecka
W celu aktywacji wyślij SMS-a o treści SZ na 80203 i wypróbuj usługę przez miesiąc ZA DARMO (kolejne miesiące w cenie 9,99 PLN/miesiąc).

Więcej o usłudze na https://chrondzieciwsieci.pl/

Wróć do usług

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl