hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl

CyberWatch

Identyfikacja zainfekowanych urządzeń, korzystających z sieci Orange. Blokowanie podejrzanego ruchu sieciowego z urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Informacja o zagrożeniach. Zapobieganie wyciekowi firmowych danych. Usługa bez konieczności instalacji po stronie klienta. Jeden miesiąc za darmo, w kolejnych od 2 PLN+vat miesięcznie za chronione urządzenie.

Identyfikacja zainfekowanych urządzeń, korzystających z sieci Orange. Blokowanie podejrzanego ruchu sieciowego z urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Informacja o zagrożeniach. Zapobieganie wyciekowi firmowych danych. Usługa bez konieczności instalacji po stronie klienta. Jeden miesiąc za darmo, o szczegóły usługi CyberWatch zapytaj swojego opiekuna w Orange.
Szczegóły w ulotce.