Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

DDoS Protection

Monitorowanie w trybie 24/7/365 ruchu sieciowego Klienta pod kątem ataku DDoS, tj. anomalii mogących skutkować wysyceniem łącza i w efekcie utratą ciągłości procesów biznesowych. W przypadku faktycznego ataku następuje eliminacja podejrzanych pakietów, a do Klienta trafia jedynie prawidłowy ruch sieciowy. Usługa pozwala również na przeciwdziałanie atakom DDoS o nieznanych jeszcze sygnaturach, filtrując ruch klienta za pomocą „black” i „white” list oraz korzystając z filtrów, tworzonych w oparciu o bazy GeoIP.

Poprzez ataki DDoS rozumiane są w szczególności następujące zagrożenia:
  • ataki na pasmo potrzebne do świadczenia usługi np. zalanie datagramami ICMP/UDP;
  • ataki na wyczerpanie zasobów systemu świadczącego usługę np. zalanie pakietami z flagą TCP SYN;
  • ataki na konkretną aplikację wykorzystywaną do świadczenia usługi np. ataki z wykorzystaniem protokołu HTTP (duża ilość sesji imitujących sesje przeglądarki użytkownika), DNS czy protokołów aplikacji VoIP)
Korzyści dla klienta:
  • ciągłe (24x7x365) monitorowanie i identyfikacja incydentów bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej,
  • natychmiastowe informowanie o incydentach osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemami IT po stronie Klienta,
  • możliwość uzgodnienia dodatkowych działań, które mają zostać podjęte w zależności od typu incydentu bezpieczeństwa,
  • elastyczne modele rozliczania dzięki możliwości uruchomienia rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta tj. w siedzibie firmy lub w modelu usługowym,
  • niższe koszty całkowite, wynikające z braku konieczności inwestowania w odpowiednią infrastrukturę.
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl