hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl

Feed as a Service

Dostarczanie klientom informacji o zaobserwowanej w sieci Orange złośliwej aktywności. Uzyskane dane mogą posłużyć do zasilenia systemów zabezpieczeń utrzymywanych przez klienta i w efekcie pozwolić na proaktywne zapobieżenie atakowi.

Usługa abonamentowa polegająca na dostarczaniu klientom informacji o zaobserwowanej w sieci Orange złośliwej aktywności. Informacje dostarczane są w postaci plików o zdefiniowanych formatach, zawierających: adresy IP i nazwy domenowe znanych serwerów C&C botnetów, domeny i adresy IP serwisów WWW infekujących przeglądarki złośliwym oprogramowaniem, adresy IP wykazujące złośliwą aktywność w internecie (skanowanie portów, próby ataków, etc.). Dostępne do pobrania z portalu klienckiego pliki, są aktualizowane co 24h i dotyczą aktywności zaobserwowanej w ciągu ostatniej doby.

Korzyści dla klienta:

  • informacje o zagrożeniach mogące służyć do zasilenia dodatkowymi danymi własnych systemów zabezpieczeń
  • ochrona i podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów oraz użytkowników usług
  • aktywne ograniczenie możliwości infekcji, aktywacji i eksfiltracji danych przez złośliwe oprogramowanie