Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Next Generation SOC

Monitorowanie w trybie 24/7/365 przez SOC Orange Polska kluczowych, wskazanych przez Klienta systemów biznesowych.
Usługa SOC (Security Operations Center) as a Service to monitoring bezpieczeństwa wybranych obszarów IT Klienta (infrastruktura, systemy informatyczne i aplikacje). Zespół SOC Orange Polska analizuje w trybie 24/7/365 zdarzenia w systemach informatycznych Klienta, wykorzystując do tego rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management) wiodących na świecie producentów.

Kluczowym elementem usługi jest powiadamianie o incydentach - natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych po stronie Klienta za zarządzanie systemami informatycznymi, o powstałych zagrożeniach oraz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Natychmiast po zidentyfikowaniu wystąpienia danego typu incydentu bezpieczeństwa podejmujemy akcję dotyczącą tego incydentu. Akcją tą może być powiadomienie wskazanych administratorów infrastruktury u Klienta lub podjęcie innych działań zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Na życzenie Klienta możemy również przejąć proces obsługi wykrytych incydentów bezpieczeństwa w infrastrukturze Klienta.

Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl