hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl

Next Generation SOC

Monitorowanie w trybie 24/7/365 przez SOC Orange Polska kluczowych, wskazanych przez Klienta systemów biznesowych. Przeciwdziałanie atakom DDoS o nieznanych sygnaturach, dzięki filtrowaniu ruchu przy użyciu black- i whitelistingu oraz w oparciu o bazy GeoIP.

Monitorowanie w trybie 24/7/365 przez SOC Orange Polska kluczowych, wskazanych przez Klienta systemów biznesowych.
Usługa SOC (Security Operations Center) as a Service to monitoring bezpieczeństwa wybranych obszarów IT Klienta (infrastruktura, systemy informatyczne i aplikacje). Zespół SOC Orange Polska analizuje w trybie 24/7/365 zdarzenia w systemach informatycznych Klienta, wykorzystując do tego rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management) wiodących na świecie producentów.

Kluczowym elementem usługi jest powiadamianie o incydentach – natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych po stronie Klienta za zarządzanie systemami informatycznymi, o powstałych zagrożeniach oraz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Natychmiast po zidentyfikowaniu wystąpienia danego typu incydentu bezpieczeństwa podejmujemy akcję dotyczącą tego incydentu. Akcją tą może być powiadomienie wskazanych administratorów infrastruktury u Klienta lub podjęcie innych działań zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Na życzenie Klienta możemy również przejąć proces obsługi wykrytych incydentów bezpieczeństwa w infrastrukturze Klienta.