hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

Next Generation SOC

Monitorowanie w trybie 24/7/365 przez SOC Orange Polska kluczowych, wskazanych przez klienta systemów biznesowych.

Usługa Security Operations Center to monitoring bezpieczeństwa wybranych obszarów IT klienta (infrastruktura, systemy informatyczne i aplikacje). Zespół wykorzystuje w tym celu rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management).

Kluczowym elementem usługi jest powiadamianie o incydentach – natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych po stronie klienta za zarządzanie systemami informatycznymi, o powstałych zagrożeniach oraz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa podejmujemy natychmiastowe działanie (np. powiadomienie wskazanych administratorów infrastruktury u klienta, czy inne działania, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania). Możemy także przejąć proces obsługi wykrytych incydentów bezpieczeństwa w monitorowanej infrastrukturze .