Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Orange Network Security

Platforma Orange Network Security zbudowana jest z dwóch komponentów: Next Generation Firewall oraz portalu.

Usługa przeznaczona jest dla klientów posiadających Miejski Ethernet, Biznesowy VPN lub Prywatny APN w Orange. Rozwiązaniem możesz zarządzać online przy pomocy portalu lub korzystając z pomocy ekspertów.

Do wyboru masz jeden z trzech pakietów, który zapewni optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy: Basic (firewall, filtracja Web/Url, kontrola aplikacji, raportowanie); Standard (dodatkowo antywirus,Intrusion Prevention System, Antybot); Premium (dodatkowo Sandbox).

Szczegółowe informacje znajdziesz na witrynie, poświęconej usłudze.
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl