hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl

Orange Network Security

Usługa zapewnia większe bezpieczeństwo wykorzystania internetu w Twojej firmie, przeznaczona dla klientów posiadających Miejski Ethernet, Biznesowy VPN lub Prywatny APN w Orange. Opiera się na mechanizmach ochrony zastosowanych wewnątrz sieci Orange Polska. W zależności od potrzeb możesz wybrać jeden z trzech wariantów: Basic, Standard i Premium.

Platforma Orange Network Security zbudowana jest z dwóch komponentów: Next Generation Firewall oraz portalu.

Usługa przeznaczona jest dla klientów posiadających Miejski Ethernet, Biznesowy VPN lub Prywatny APN w Orange. Rozwiązaniem możesz zarządzać online przy pomocy portalu lub korzystając z pomocy ekspertów.

Do wyboru masz jeden z trzech pakietów, który zapewni optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy: Basic (firewall, filtracja Web/Url, kontrola aplikacji, raportowanie); Standard (dodatkowo antywirus,Intrusion Prevention System, Antybot); Premium (dodatkowo Sandbox).

Szczegółowe informacje znajdziesz na witrynie, poświęconej usłudze.