Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Secure DNS

Tradycyjny DNS działa w jednym z dwóch modeli: serwery DNS obsługujące domenę klienta (tzw. serwery autorytatywne) znajdują się w infrastrukturze klienta, na wspólnym łączu z jego usługami, bądź w infrastrukturze dostawcy DNS (np. home.pl), gdzie klient przesyła jedynie „zawartość” domen.

Podczas ataku DDoS, kiedy zapytań DNS są miliony, serwer - a często także jego łącze - mogą w łatwy sposób zostać zablokowane. Takim sytuacjom zapobiega usługa SecureDNS, powodująca, że w sytuacji zagrożenia zapytania zostaną przekierowane geograficznie, trafiając zawsze do węzła-klastra najbliższego geograficznie dla pytającego adresu IP. Orange Polska używa sprawdzonej i działającej w internecie od wielu lat technologii „anycast”, używanej m.in. przez światowe sieci serwujące domenę .com czy .pl. SecureDNS to ponad 50 zabezpieczonych przed atakami DDoS węzłów w 30 krajach na 5 kontynentach (w tym w Polsce, również w sieci Orange Polska).

Korzyści dla Klienta

  • zwiększone bezpieczeństwo i stabilność: każdy atak DDoS zostanie rozproszony po całym świecie, nie dotknie więc infrastruktury/łącza klienta
  • większa niezawodność i dostępność usługi DNS: awaria węzła anycast nie ma wpływu na działanie innych węzłów, do których zapytania DNS zostaną przekierowane automatycznie
  • szybkość działania: odpowiedzi z najbliższego sieciowo węzła będą przychodziły po najkrótszej możliwej trasie
  • możliwość likwidacji serwerów DNS w infrastrukturze klienta
  • łatwość użycia i szybka konfiguracja
  • wsparcie dla DNSSEC i IPv6
Wróć do usług
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – Grupy Kapitałowej Orange Polska. Zapewnia to dostęp do kompetencji, zasobów i doświadczeń Orange Polska, a także swobodę działania, wiarygodność oraz stabilność finansową.
Powstanie Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, dotyczące spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT. To efekt kilku lat rozwoju i doświadczeń Grupy Kapitałowej Orange Polska na rynku ICT oraz współpracy z największymi klientami z sektora publicznego i prywatnego.
Łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”, w tym zwłaszcza w obszarze cloud computing, oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym ze światowymi liderami.

Jesteś zainteresowany kupnem tej usługi?
Skontaktuj się z nami:

E-mail: ict.alignment@orange.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl