hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

SOC Lite

Narastająca fala cyberataków oraz wymagania prawne, wymuszają potrzebę monitorowania i analizowania sytuacji bezpieczeństwa w firmie, stanowiąc przy tym wyzwanie organizacyjne i finansowe. Monitorowanie zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa jest kosztowne i pracochłonne, wymaga „ręcznej” analizy zdarzeń oraz ich klasyfikacji: na dotyczące rzeczywistego ataku i będące fałszywymi incydentami. Każda firma, która uruchomi system monitoringu szybko orientuje się, że prób ataku są setki.

SOC Lite to nowa usługa cyberbezpieczeństwa w ofercie Orange – przedstawiciel trendu usług bezpieczeństwa, określanego jako „high fidelity alerts”.

SOC Lite to mariaż:

 • systemów detekcyjnych,
 • rozwiązań bazujących na machine learning,
 • wyselekcjonowanych źródeł reputacyjnych wzbogacających dane.

Rozwiązanie wykrywa incydenty na podstawie ustalonych scenariuszy, łącząc wiedzę ekspercką z potrzebą klienta i możliwościami rozwiązania.

SOC Lite wspiera biznes poprzez realizacje najbardziej pracochłonnych działań, pozwalając specjalistom IT skupić się na jak najszybszym wyeliminowaniu powstałego zagrożenia.

Funkcje SOC Lite

Monitorowanie i wykrywanie

Elementem monitorującym i wykrywającym anomalie oraz cechy niezgodności z politykami bezpieczeństwa – przekazującym je następnie do analizy jest Zarządzany UTM. Funkcje monitorowania i wykrywania oparte są na logach pochodzących z poszczególnych modułów systemów Fortinet:

 • Firewall,
 • Intrusion Prevention System (IPS),
 • Antywirus,
 • Sandbox,
 • Filtracja Web/URL,
 • Kontrola Aplikacji.

Analiza

Naruszenia wykryte przez usługę Zarządzany UTM są weryfikowane pod kątem zbieżności ze scenariuszami (najczęściej obserwowane rodzaje ataków). W przypadku podobieństw, naruszenia są wzbogacane o dane pochodzące z własnych systemów, przygotowanych przez Orange Polska oraz wyselekcjonowanych zewnętrznych źródeł reputacyjnych. Wszystkie analizy wykonywane są automatycznie w trybie ciągłym.

Alerty i informacje o incydentach

Alert – gdy incydent zostanie zakwalifikowany jako niebezpieczny, każdorazowo i bezzwłocznie* wysyłany jest alert mailowy do klienta. Zawiera on informacje pozwalające zidentyfikować wykryte naruszenia w tym:

 • namiary na zainfekowane urządzenie
 • źródło ataku
 • odnośniki do wybranych źródeł reputacyjnych
 • rekomendacje dotyczące proponowanych działań

Informacja – dodatkowo w przypadku wykrycia podatności podczas skanowania publicznych adresów IP** klient otrzymuje informację dotyczącą:

 • paneli logowania do urządzeń sieciowych
 • usług sieciowych (DNS, NTP), które mogą być wykorzystane do ataków DDoS na inne systemy w Internecie
 • usług, które mogą być wykorzystane do włamań i przejęcia kontroli nad systemami – UPnP
 • rekomendację działań naprawczych

Uwaga: informowanie uwzględnia również automatyczną selekcję alertów generowanych z urządzeń UTM.

*  Informacja wysyłana za każdym razem w trybie natychmiastowym po wykryciu incydentu zakwalifikowanego w scenariuszu.

** Informacja mailowa raz na dobę w przypadku wykrycia podatności.