hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

Testy wydajności

Ataki rozproszonej odmowy dostępu (DDoS) to w ostatnich czasach najpopularniejsza „cyber-broń”, dzięki wysokiej podaży dostępna na czarnym rynku nawet za kilkadziesiąt PLN. Warto przetestować skuteczność zabezpieczeń naszej sieci, by uzyskać wiarygodną informację, jaki poziom ataku spowoduje niedostępność zasobów?

Testy odporności na wolumetryczne ataki DDoS polegają na wygenerowaniu testowego ataku na wskazane elementy infrastruktury klienta przy użyciu sprzętowego generatora ruchu, według ustalonych scenariuszy, przygotowanych przez zespół CERT Orange Polska. Testy prowadzone są z lokalizacji Orange Polska, jeśli wolumen danych przekracza przepustowość łączy, możliwe jest przeprowadzenie testów w lokalizacji klienta. Choć wykorzystywane do testów sprzętowe generatory ruchu sieciowego mogą generować ruch do 40 Gb/s, wielkość ataku najczęściej ograniczona jest do 10 Gb/s lub 1 Gb/s, ze względu na maksymalne pojemności łącz na styku infrastruktury Orange i klienta).

Wynikiem testów jest dokładna informacja, dotycząca zmian dostępności infrastruktury klienta podczas ataku. W przypadku testowania infrastruktury nieposiadającej zabezpieczeń DDoS (patrz usługa DDoS Protection) poszukujemy odpowiedzi na pytanie „Do jakiego momentu moja infrastruktura jest odporna na atak DDoS?”. Wynikiem testu jest raport końcowy zawierający opisy scenariuszy i wykresy z przeprowadzonego ataku, dane dotyczące reakcji infrastruktury na atak oraz rekomendacje CERT Orange Polska.

Korzyści:

  • wiarygodna wiedza na temat rezerwy wydajnościowej elementów infrastruktury,
  • ocena pojemności infrastruktury świadczącej usługę/usługi;
  • zarządzanie budżetem IT przez pryzmat niezbędnych inwestycji w infrastrukturę
  • możliwość oszczędności budżetowych dzięki szczegółowej wiedzy na temat wytrzymałości poszczególnych elementów sieci
  • przetestowanie reakcji infrastruktury na kontrolowany atak DDoS