Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo dla TPIX

1. Definicje i skróty

Definicje i skróty

l.p.

Nazwa/ skrót

Definicja, rozwinięcie skrótu

1.  

Ustawa o Cyberbezpieczeństwie

USTAWA z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz.U. 2018 poz. 1560

2.  

Punkt wymiany ruchu (TPIX)

Platforma Orange Polska służąca wymianie ruchu (peering point) między ISP (Internet Service Provider)

3.

Incydent

Zdarzenie zdefiniowane w Ustawie o Cyberbezpieczeństwie, które sprawia, że TPIX jest niedostępny.

4. 

OP TPIX

Usługa Open Peering TPIX

 

2.Punkt wymiany ruchu (TPIX)

Platforma składa się z:

3. Reakcja na Incydent

Orange Polska dokłada wszelkich starań by zminimalizować ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących skutkować niedostępnością usług.

W przypadku wystąpienia awarii użytkownik Punktu wymiany ruchu (TPIX) zobowiązany jest do poinformowania o tym Orange Polska poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres spptp.swo@orange.com lub telefonicznie na numer 19333. Prosimy o równoległą komunikację na adres tpix@orange.com, skrzynka ta jest używana do roboczej obsługi Open Peeringu TPIX. Informacja powinna zawierać nazwę użytkownika usługi, wskazanie nazwy i identyfikatora usługi wymienionych w jej specyfikacji, opis awarii (czas wystąpienia, objawy, dane z monitoringu usługi) i dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Orange Polska przyjmuje informacje o incydentach 24h/dobę /7 dni w tygodniu /365 dni w roku.

Jeśli istnieje podejrzenie, że awaria może być spowodowana celowym atakiem to taki incydent naruszenia cyberbezpieczeństwa należy zgłosić do CERT Orange Polska poprzez formularz na stronie https://cert.orange.pl, drogą elektroniczną na adres cert.opl@orange.com lub telefonicznie +48228871788 (Security Operations Center).

W przypadku stwierdzenia przez użytkownika ataku typu DDoS na jego infrastrukturę i po wykryciu atakowanych adresów IP w swojej sieci Klient/użytkownik TPIX może użyć mechanizmu blackhole poprzez wysłanie na sesjach BGP do route-serwera adresu atakowanego hosta z community 29535:997. Adres przestanie być rozgłaszany co pozwoli to na ochronę pozostałej infrastruktury użytkownika Punktu wymiany ruchu (TPIX).

Orange Polska przywiązuje dużą wagę do cyberbezpieczeństwa świadczonych usług, a także promowania wiedzy na ten temat wśród wszystkich użytkowników. Informacje w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i możliwości ochrony szeroko przedstawiamy także na stronie https://cert.orange.pl/, gdzie zamieszczane są informacje o zagrożeniach, baza wiedzy, cykliczne raporty, możliwe do stosowania narzędzia, a także zakres świadczonych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl