Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo komputera

Etap I: Instalacja i konfiguracja komputera

Etap II: bezpieczne korzystanie z komputera

Jak poprawić bezpieczeństwo domowej sieci WiFi 

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl