hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

Mowa nienawiści

Orange Polska dokłada wszelkich starań, by zapobiegać rozpowszechnianiu mowy nienawiści (tzw. hejtu).

Orange Polska dokłada wszelkich starań, by zapobiegać rozpowszechnianiu mowy nienawiści (tzw. hejtu). Zgodnie z zapisami Regulaminu Świadczenia Usługi Neostrada:

  • §5 pkt.10: Abonent zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, warunków umownych, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, przy wykorzystaniu Usługi.
  • §12 pkt.2: W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze świadczoną Usługą, Orange podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi

Dokumenty:

Regulamin usługi Neostrada

Etyka i wartości Orange – Raport CSR