Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Dane o zagrożeniach

Liczba ataków w ciągu ostatniej doby:
Najwięcej ataków w godzinach:
Najbardziej aktywne porty:

Najwięcej ataków w godzinach:

Najbardziej aktywne porty:

Ataki w ciągu ostatniej doby

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach
Informacje: Łączna liczba zarejestrowanych prób ataków w ciągu ostatnich 24 godzin na statystycznego użytkownika usługi dostępu do internetu (dane z sieci laboratoryjnej honeypot).

Ataki w przedziałach godzinowych

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Średnia liczba ataków na statystycznego użytkownika usługi dostępu do internetu w ciągu ostatnich 7 dni, w rozbiciu na przedziały godzinowe (dane uzyskane z sieci laboratoryjnej honeypot).

Najbardziej aktywne porty

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Porty sieciowe, na które zarejestrowano największy odsetek połączeń w ciągu ostatnich 24 godzin (dane z sieci laboratoryjnej honeypot).

Hasła użyte przy próbach hakowania

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Hasła użyte w ciągu ostatnich 7 dni przy próbach hakowania

Top 10 CVE

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Informacje: Lista top 10 CVE z ostatnich 7 dni użyta przez włamywaczy przy włamaniach