Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Dane o zagrożeniach

Liczba ataków w ciągu ostatniej doby:
Najwięcej ataków w godzinach:
Najbardziej aktywne porty:

Najwięcej ataków w godzinach:

Najbardziej aktywne porty:

Infekcje w ciągu ostatniej doby

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach
Informacje: Liczba infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin, rozbita na segmenty godzinowe, identyfikowana w oparciu o unikalne adresy IP (informacje z platformy analizującej złośliwy ruch w reprezentatywnym segmencie sieci Orange Polska).

Najczęstsze typy złośliwego oprogramowania - sieć mobilna

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Odsetek najczęściej występujących odmian złośliwego oprogramowania, zidentyfikowanych w ciągu ostatnich 24 godzin w oparciu o unikalne adresy IP (informacje z platformy analizującej złośliwy ruch w reprezentatywnym segmencie sieci Orange Polska - sieć mobilna).

Najczęstsze typy złośliwego oprogramowania - sieć stacjonarna

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Odsetek najczęściej występujących odmian złośliwego oprogramowania, zidentyfikowanych w ciągu ostatnich 24 godzin w oparciu o unikalne adresy IP (informacje z platformy analizującej złośliwy ruch w reprezentatywnym segmencie sieci Orange Polska - szerokopasmowa sieć stacjonarna).

Największe botnety w sieci OPL zatrzymane CyberTarczą

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Złośliwe oprogramowanie w sieci Orange Polska na podstawie liczby urządzeń, dla których CyberTarcza zablokowała próby połączenia z C&C botnetu (unikalne adresy IP z ostatnich 24 godzin).