Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Dane o zagrożeniach

Liczba ataków w ciągu ostatniej doby:
Najwięcej ataków w godzinach:
Najbardziej aktywne porty:

Najwięcej ataków w godzinach:

Najbardziej aktywne porty:

Największe botnety w sieci OPL zatrzymane CyberTarczą

Wykresy przedstawiające dane o zagrożeniach można przeglądać tylko na większych ekranach

Informacje: Złośliwe oprogramowanie w sieci Orange Polska na podstawie liczby urządzeń, dla których CyberTarcza zablokowała próby połączenia z C&C botnetu (unikalne adresy IP z ostatnich 24 godzin).