hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

Przy wsparciu UE czynimy świat cyber-bezpieczniejszym!

„Kto nie idzie naprzód, cofa się!”. Ten cytat, pochodzący z „Lalki” Bolesława Prusa, liczy sobie już 136 lat. Jest jednak na tyle uniwersalny, że czas się go nie ima. A ponieważ my w walce z cyberprzestępcami cofać się nie zamierzamy – znaleźliśmy się w gronie zwycięskich projektów, które uzyskały finansowanie Komisji Europejskiej. Projektów nie byle jakich – zdecydowanie ciekawych i przyszłościowych.

Bezpieczeństwo aplikacji to jeden z kluczowych aspektów dzisiejszego świata. Świata cyfrowego, opartego na danych, w których zawsze: „there’s an app for that”. Dlatego Orange Polska, do spółki z 12 firmami z Holandii, Francji, Włoch, Węgier, Grecji i Luksemburga, pod kierownictwem Włochów z Pluribus One, będzie realizowało projekt APPtake – Uptake of Innovative Application Security Solutions (Project 101128082). O co chodzi? W skrócie – o włączenie rozwiązań bezpieczeństwa przygotowanych przez 7 dostawców w proces tak, by spełniał oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w Europie. A w jeszcze większym skrócie? O sprawienie, by aplikacje biznesowe były jeszcze bezpieczniejsze przez ograniczenie na najwcześniejszym etapie luk i podatności.

Jeśli zaś chodzi o drugi z projektów, ThreatChase (Project 101128042), w nim towarzyszyć nam będą dwie firmy z Portugalii. Rolę koordynatora obejmie francuska KOR Labs. Tutaj kluczem jest phishing, a dokładnie rzecz biorąc – zapobieganie mu. Docelowo efektem wspólnych prac ma być otwarta, dostępna dla wszystkich platforma. Będzie ona zawierać łatwe do odnalezienia i rozpoznania elementy struktury kampanii phishingowych (adresy stron i domeny). Pomoże także w usunięciu skutków takiego ataku oraz w mailowym powiadomieniu użytkowników, którzy padli ofiarą wycieków danych.

Ze strony Komisji Europejskiej oba projektu są wspierane i koordynowane przez ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) więc zanosi się na dobre najbliższe 3 lata. Dla Was, internautów. Przestępcom łatwo nie będzie. I bardzo dobrze.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także