Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa
12 kwietnia 2022
Raport CERT Orange Polska za 2021 rok

25 lat. Tyle już dbamy o bezpieczeństwo w sieci naszych klientów. Od 8 lat za to publikujemy nasz coroczny Raport CERT Orange Polska. Statystyki aktywności cyberprzestępców, zagrożenia w sieci Orange Polska, artykuły i analizy naszych ekspertów, czy też przewidywania trendów w sieciowych zagrożeniach na kolejny rok. To wszystko znajdziecie w każdym z raportów, a przede wszystkim w najnowszej edycji za 2021 rok. Do jej lektury serdecznie Was zapraszamy!

Raport za 2021 rok znajdziecie tutaj, zaś wszystkie dotychczasowe edycje - na poświęconej im stronie.


Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl