hamburger

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Podejrzany SMS prześlij na nr 508 700 900

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl
@CERT_OPL

CERT Orange Polska uzyskał status Certified w ramach Trusted Introducer

Z dniem 14 marca oficjalnie nasza jednostka reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego dołączyła do grona Certyfikowanych w ramach pan-europejskiej inicjatywy Trusted Introducer. Jesteśmy jedyną w Polsce i Grupie Orange oraz jedną z zaledwie szesnastu takich ekip w Europie!

Certyfikacja to ostatni, najwyższy stopień przyznawany przez Task Force for Computer Security Incident Response Teams (TF-CSIRT), największą europejską organizacją, promującą współpracę zespołów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Od 2001 roku ówczesny TP CERT był członek inicjatywy Trusted Introducer jako zespół "listowany", zaś od 2014, już jako CERT Orange Polska – akredytowany.

By uzyskać obecny status musieliśmy przejść kilkumiesięczny proces certyfikacji, dowodzący spełnienia wymagań Dojrzałego Modelu Zarządzania Incydentami. Proces ten dowiódł m.in., iż CERT Orange Polska spełnia wymagany, wysoki poziom w każdym z kilkudziesięciu parametrów (w obszarach Organizacja, Człowiek, Narzędzia oraz Procesy). Teraz nie zamierzamy – i nie chcemy – spoczywać na laurach, bowiem co trzy lata czeka nas proces recertyfikacji.

Dla klientów naszych usług oznacza to przede wszystkim wystawioną przez niezależną organizację ocenę, dowodzącą wysokiego poziomu bezpieczeństwa oferowanych przez Orange Polska usług oraz naszej sieci. Tego, że przez 24 godziny na dobę dbają o nie czołowi specjaliści w Europie. Tak wysoki status zespołu CERT Orange Polska to także jeszcze łatwiejsze kontakty i uzyskiwanie informacji o zagrożeniach z całego świata, ale również dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi zespołami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także