Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Czy Twoje hasła zostały wykradzione?

Sprawdź, czy Twój adres e-mail i hasło nie znalazły się wśród ostatnio wykradzionych danych
Dane pochodzą z bazy haveibeenpwned.com

Obecnie usługa nie działa z powodu zmian w sposobie jej realizacji przez dostawcę. Trwają prace nad wznowieniem działania usługi. W międzyczasie polecamy sprawdzanie adresu email pod kątem wycieków bezpośrednio na stronie haveibeenpwned.com

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl