Zaloguj się do usług
bezpieczeństwa

Usługi

SOC as a Service

Monitorowanie w trybie 24/7/365 przez SOC Orange Polska kluczowych, wskazanych przez Klienta systemów biznesowych. Przeciwdziałanie atakom DDoS o nieznanych sygnaturach, dzięki filtrowaniu ruchu przy użyciu black- i whitelistingu oraz w oparciu o bazy GeoIP.

Zobacz więcej

Testy penetracyjne

Przeprowadzenie kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny Klienta w celu praktycznej oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemu, a w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń. Raport końcowy zawiera sposoby naprawienia wykrytych podatności.

Zobacz więcej

Secure DNS

Usługa zapobiega atakom DDoS na infrastrukturę DNS, przekierowując zapytania do węzła-klastra SecureDNS najbliższego geograficznie dla IP wysyłającego zapytanie. SecureDNS to ponad 50 zabezpieczonych przed atakami węzłów w 30 krajach (w tym w sieci Orange Polska) na 5 kontynentach.

Zobacz więcej

Audyt Kodu

Umożliwia eliminację już na etapie kodowania oprogramowania błędów mogących prowadzić do krytycznych luk bezpieczeństwa. Kod analizowany jest pod kątem pomijania dobrych praktyk, wykorzystywania podatnych bibliotek, czy też określonego środowiska do rozwoju oprogramowania, informacje o podatnościach i sposoby na ich usunięcie umieszczane są w raporcie końcowym.

Zobacz więcej

Audyt polityki bezpieczeństwa

Oferujemy usługę jednorazowego lub cyklicznego audytu polityki bezpieczeństwa wybranych urządzeń będących elementami systemu zabezpieczeń. W połączeniu z informacją o topologii sieci oraz lokalizacji krytycznych zasobów pozwala on na określenie faktycznego poziomu bezpieczeństwa sieci klienta.

Zobacz więcej

Testy wydajności

Testy odporności na wolumetryczne ataki DDoS polegają na wygenerowaniu testowego ataku na wskazane elementy infrastruktury Klienta. Wykorzystywane do testów sprzętowe generatory ruchu sieciowego mogą generować ruch nawet do 40 Gb/s, pozwalając na ocenę słabych punktów infrastruktury pod kątem ataku DDoS.

Zobacz więcej

Skanowanie podatności

Wyszukiwanie i klasyfikowanie słabości systemu, mogących zostać wykorzystane w nieautoryzowany sposób do przejęcia kontroli nad podatnym systemem, kradzieży wrażliwych danych i innych złośliwych działań, a także wskazanie sposobów ich usunięcia.

Zobacz więcej

Analizy malware

Analiza potencjalnie niebezpiecznych plików pod kątem ukrytego złośliwego kodu pozwala na uniknięcie większości ataków APT, efektem których są trwające przez długi okres wycieki danych, odbywające się bez wiedzy zaatakowanego. Podejrzane pliki analizowane są w środowiskach wirtualnych zanim zostaną wykonane na urządzeniu docelowym.

Zobacz więcej

DDoS Protection

Monitorowanie w trybie 24/7/365 ruchu sieciowego klienta pod kątem ataku DDoS. Ograniczanie skutków nowo występujących ataków DDoS. Przeciwdziałanie atakom DDoS o nieznanych sygnaturach, dzięki filtrowaniu ruchu przy użyciu black- i whitelistingu oraz w oparciu o bazy GeoIP.

Zobacz więcej

Feed as a Service

Dostarczanie klientom informacji o zaobserwowanej w sieci Orange złośliwej aktywności. Uzyskane dane mogą posłużyć do zasilenia systemów zabezpieczeń utrzymywanych przez klienta i w efekcie pozwolić na proaktywne zapobieżenie atakowi.

Zobacz więcej

Firewall - audyt oraz automatyzacja zarządzania

Usystematyzowanie wiedzy dot. firmowej infrastruktury firewall i kontrola efektywności jej działania. Audyt reguł, monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian w politykach, dokładna analiza i czyszczenie reguł oraz raportowanie o niezgodnościach.

Zobacz więcej

Certyfikat SSL dla serwisu/aplikacji

Certyfikat SSL pozwala na weryfikację podmiotu, jego prawa do domeny, a także na szyfrowanie danych, gwarantując, że wrażliwe dane przekazywane do serwisu nie zostaną podczas transmisji przechwycone przez osoby niepowołane.

Zobacz więcej

CyberWatch

Identyfikacja zainfekowanych urządzeń, korzystających z sieci Orange. Blokowanie podejrzanego ruchu sieciowego z urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Informacja o zagrożeniach. Zapobieganie wyciekowi firmowych danych. Usługa bez konieczności instalacji po stronie klienta. Jeden miesiąc za darmo, w kolejnych od 2 PLN+vat miesięcznie za chronione urządzenie.

Zobacz więcej

Orange Network Security

Usługa zapewnia większe bezpieczeństwo wykorzystania internetu w Twojej firmie, przeznaczona dla klientów posiadających Miejski Ethernet, Biznesowy VPN lub Prywatny APN w Orange. Opiera się na mechanizmach ochrony zastosowanych wewnątrz sieci Orange Polska. W zależności od potrzeb możesz wybrać jeden z trzech wariantów: Basic, Standard i Premium.

Zobacz więcej

Zgłoś incydent

Załącz plik

(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Nie jestem człowiekiem
Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod http://www.dyzurnet.pl